Meniu
Kainos

 

 

 

 

 

 

Sandelyje nuolat turime populiariausius vaikų žaidimų aikštelių elementus. Galime nedelsiant pateikti užsakovams keletą rūšių vaikų žaidimų kompleksiukų, sūpynių, čiuožyklų, karuselių, smėlio dėžių ir tt. Taip pat sandeliuojame įvairius suoliukus, šiukšliadėžes ir kitus mažosios architektūros elementus. Montavimas visoje Lietuvoje. 

 

Vaikų žaidimo aikštelių įrenginiai sertifikuoti pagal EN1176:2008, lauko treniruokliai pagal EN16630:2015, vaikų žaidimų aikštelių saugios dangos pagal EN1177

 

 

 

"GOIDA" vaikų žaidimų aikštelių, lauko treniruoklių, lauko sporto įrenginių katalogas su kainomis                      (kainos be PVM)  galioja nuo 2018.01.01.    PARSISIŲSTI   

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

 

1. Žaidimų aikštelės turi būti įrengiamos ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, elektros tinklo įrenginių ir ne arčiau kaip 15 m atstumu nuo automobilių saugyklų ištraukiamosios vėdinimo sistemos angų.

2. Žaidimų aikštelė, kurios ribos nutolusios nuo gatvės važiuojamosios dalies mažiau nei 20 m, turi būti aptverta tvora ar gyvatvore.

3. Žaidimų aikštelių, projektuojamų daugiabučių namų sklypuose, plotas turi atitikti teisės akto [8.6] reikalavimus. Kitose viešosiose vietose projektuojamų žaidimų aikštelių plotas turi atitikti saugos reikalavimus [8.20–8.25, 8.27–8.28], atsižvelgiant į jose įrengiamą žaidimų įrangą.

4. Triukšmas žaidimų aikštelėje neturi viršyti teisės akte [8.19] nustatytų triukšmo ribinių verčių.

5. Žaidimų aikštelėje esantis dirvožemis ir gruntas turi būti neužterštas ir atitikti teisės aktų [8.9, 8.14] reikalavimus.

6. Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų vertės žaidimų aikštelėje neturi viršyti teisės akte [8.18] nustatytų didžiausių leistinų elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų verčių.

7. Žaidimų aikštelės danga, įranga ir jos išdėstymas turi atitikti Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2008 [8.20], LST EN 1176-2:2008 [8.21], LST EN 1176-3:2008 [8.22], LST EN 1176-4:2008 [8.23], LST EN 1176-5:2008 [8.24], LST EN 1176-6:2008 [8.25], LST EN 1176-10:2008 [8.27], LST EN 1176-11:2014 [8.28], LST EN 1177:2008 [8.29] ar tapačių standartų reikalavimus.

8. Naujai įrengiamos žaidimų aikštelės įranga turi turėti atitikties sertifikatą, liudijantį įrangos atitiktį jai taikomų, šios higienos normos 16 punkte nurodytų, standartų reikalavimams, bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. Naujai įrengiamos žaidimų aikštelės įranga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas ir po sumontavimo patikrinta (įvertinta) įstaigos, akredituotos Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 [8.30] atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga, bei turėti šios įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą.

9. Įrengtos žaidimų aikštelės gali būti pradėtos naudoti tik jas perdavus savininkui ar jo įgaliotam fiziniam ar juridiniam asmeniui.

10. Žaidimų aikštelėje turi būti pritvirtinta žymena, atitinkanti Lietuvos standarto LST EN 1176-7:2008 [8.26] reikalavimus. Joje turi būti pateikta ši informacija: bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros personalui; žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta; paskutinį kartą atliktos žaidimų aikštelės įrangos pagrindinės metinės kontrolės data; kita reikalinga informacija.

11. Žaidimų aikštelėje ar šalia jos turi būti šiukšliadėžė.

12. Draudžiama žaidimų aikštelėse sodinti ir auginti nuodinguosius augalus.

 

Kontaktai

UAB " Naujieji ženklai "

Laisvės prospektas 125, Vilnius, Lietuva

 "Pasažas pas Juozapą". LT-06118

tel.: +370 5 2789578, +370 5 2108737

e-mail: goida@goida.lt 

www.goida.lt

www.nzenklai.lt  

www.darom.lt  

Parašyk mums!

Kainos

Vaikų žaidimų aikštelės

Vaikų žaidimo aikštelės

Žaidimų aikštelės vaikams

Žaidimo aikštelės vaikams

Vaikų žaidimų aikštelės

Karusėlės

Supynės

Smėlio dėžės

Spyruokliukai